...................................................................................... strona główna TEATR LALEK ARLEKINremont teatru: ........ PRZETARGI..... OGŁOSZENIA.....NAZWA POSTĘPOWANIA

2014r.

1. Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dla realizowanego Projektu
"REWITALIZACJA I MODERNIZACJA TEATRU LALEK ARLEKIN W ŁODZI",
data zamieszczenia: 23.04.2014


2. Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego dla inwestycji pod nazwą:
"REWITALIZACJA I MODERNIZACJA TEATRU LALEK ARLEKIN W ŁODZI",
data zamieszczenia: 24.06.2014


3. Wykonanie robót budowlanych związanych z wykończeniem dolnego foyer polegających na wykonaniu instalacji oświetlenia na ruchomej podkonstrukcji w formie "magicznego drzewa" zgodnie z projektem uzupełniającym dolne foyer w ramach inwestycji pod nazwą:
"REWITALIZACJA I MODERNIZACJA TEATRU LALEK ARLEKIN W ŁODZI",
data zamieszczenia: 09.07.2014


4. Dostawa i montaż wiszącej rzeźby wraz ze słupem i gablotą w ramach inwestycji pn. "REWITALIZACJA I MODERNIZACJA TEATRU LALEK ARLEKIN W ŁODZI"
data zamieszczenia: 09.09.20142013r.

2. Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego (system oświetlenia technologicznego, system inspicjenta oraz system elektroakustyki) dla inwestycji pod nazwą: "REWITALIZACJA I MODERNIZACJA TEATRU LALEK ARLEKIN W ŁODZI"


1. Montaż węzła cieplnego c.o., c.t. i c.w.u. w budynku Teatru Lalek ARLEKIN w Łodzi, przy Al. 1 Maja 2


2012r.

2. Wykonywanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: "Rewitalizacja i Modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi"


1. Wykonywanie usług Inwestora Zastępczego Projektu p.n.:" Rewitalizacja i Modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi"


2009r.

2. Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej II Etapu modernizacji obiektu Teatru Lalek Arlekin w Łodzi przy al. 1 Maja 2

1. Przetarg: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Lalek Arlekin, w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 52008r.

2. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej I Etapu modernizacji obiektu Teatru Lalek Arlekin, w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 5

1. Przetarg na roboty remontowe w części hotelowo - magazynowej w obiekcie Teatru Lalek ARLEKIN, w Łodzi