Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt 2017

III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ANIMACJI AnimArt      ŁÓDŹ  29.09-05.10.2017 r.AnimArtSTART

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt jest obecnie największym i jedynym wydarzeniem w Polsce, kompleksowo poświęconym sztuce animacji. Ideą festiwalu jest wzmocnienie rangi tej wielce pracochłonnej, szlachetnej i wymagającej dziedziny sztuki, która w dobie cyfryzacji i mediów zaczyna powoli odchodzić w zapomnienie, zarówno w teatrach lalek, jak i przy produkcji filmów. Jego misją jest prezentowanie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnej animacji, konfrontowanie dokonań artystów polskich, europejskich i światowych, związanych z teatrem lalek i filmem animowanym, a przede wszystkim prezentacja niezwykłych efektów pracy animatorów. Zamysłem organizatorów festiwalu jest wyszukiwanie spektakli i filmów, które łączą te dwie dziedziny sztuki, bardzo często przenikających się nawzajem. 

Animacja według twórców AnimArtu to sztuka i rzemiosło, talent i cierpliwość, to dziedzina, której piękno w dużej mierze kształtowane jest poprzez wzorzec, tradycję i kontynuację tego cennego artystycznego fachu zgodnie z prawidłami relacji "mistrz-uczeń".

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt daje światowym twórcom możliwość zaprezentowania przed polską publicznością kunsztownej sztuki animacji. Są na niego zapraszani mistrzowie w swojej dziedzinie, dlatego dla krajowych twórców to niepowtarzalna okazja do przyjrzenia się technikom ich pracy w celu implementowania nowoczesnych i niespotykanych na gruncie polskim rozwiązań. Z drugiej strony prezentowane są dokonania młodszych wiekiem i doświadczeniem artystów, którzy mogą podpatrywać, poszerzać widzenie animacji i kształcić własną technikę. Zróżnicowanie grona zaproszonych artystów zarówno pod względem doświadczenia, specjalizacji czy kręgu kulturowego daje ogromny potencjał ukazania szerokiego spektrum gatunków i technik animacyjnych, tj. marionetkowa (oddana do użytku w grudniu 2014 roku główna sala widowiskowa Teatru Lalek Arlekin ma unikatowe w skali kraju możliwości animacyjne np. umożliwia granie lalkami podwieszonymi na prawie trzymetrowych niciach); teatr cieni; bunraku; lalki żyworękie; maska; lalki stolikowe; kukły; mupety; lalki trickowe a także animacja animantów nieoczywistych, takich jak przedmioty codziennego użytku.

Różnorodność artystów i stosowanych przez nich technik owocuje również wielością tematów, w tym twórczą interpretacją klasycznych dzieł polskich i światowych. Tradycja łączy się na AnimArcie z nowoczesnością, młodzi adepci zawodu mogą szukać inspiracji u mistrzów animacji, a ci drudzy korzystać ze świeżego spojrzenia na sztukę, prezentowanego przez studentów i absolwentów szkół artystycznych.
Głównym celem artystycznym festiwalu jest jednak nie tylko demonstracja mistrzowskich osiągnięć animacji, ale także poszukiwania takich dzieł, w których osobne dziedziny sztuki, takie jak film i teatr, przenikają się, czerpiąc z dokonań i rozwiązań technicznych drugiej dziedziny. Takie ustawienie festiwalowej selekcji, czyli konfrontowanie animacji teatralnej z filmową i poszukiwania wspólnych płaszczyzn tworzenia, czyni to wydarzenie interdyscyplinarnym i unikatowym, nie tylko w skali Polski, ale także świata.

W zakresie animacji filmowej dominującą techniką będzie tzw. animacja poklatkowa (ang. stop motion), gdyż jest ona najbliższa technikom teatralnym. Filmowany obraz powstaje w przestrzeni rzeczywistej, a animowane formy swój rodowód wywodzą z technik teatralnych.
Festiwal AnimArt jest w pewnym sensie kontynuacją i ewolucją organizowanych przez teatr dwóch potężnych festiwali: (od 1999 r.) Międzynarodowego Festiwalu Solistów Lalkarzy i (od 2006 r.) Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej „TrotuArt”. Oba były wysoko cenione zarówno przez publiczność, jak i władze czy media.

Poszczególne części festiwalu AnimArt 2017 chcemy rozwijać poprzez przypisane im motta:

Re//Master – cykl prezentacji widowisk w nurcie „Mistrzowie”
Re//Animacje – cykl prezentacji widowisk w nurcie konkursowym
Re//Akcje – cykl prezentacji widowisk plenerowych w przestrzeniach miejskich
Re//Aktywacje – panele dyskusyjne dotyczące problemów współczesnej animacji
Re//Wizje – wystawy towarzyszące AnimArtowi
Re//Publika – miasteczko festiwalowe AnimArtu na Rynku Manufaktury

***

NAGRODY Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Animacji AnimArt - cykl konkursowy Re//Animacje:
GRAND PRIX w wysokości 10.000 zł - dla najlepszego spektaklu 
Nagroda za najlepszą animację
Nagroda
za nowatorskie podejście do sztuki lalkarskiej
Nagroda dla najlepszego aktora-lalkarza
Nagroda za najlepszą scenografię
Nagroda za najlepszą oprawę muzyczną

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SPEKTAKLI DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ FESTIWALU Re//Animacje:
FORMULARZ w zip/docx lub FORMULARZ w PDF
Warunkiem koniecznym dla zgłaszanych przedstawień jest wykorzystanie w nim technik animacji.
Zakwalifikowanym do konkursu zespołom organizator zapewnia noclegi oraz wyżywienie podczas całego festiwalu, a także honorarium w wysokości 3 tysięcy zł.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 31 maja 2017 r.
Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.  

Biuro Festiwalu mieści się w siedzibie Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi 
90-718 Łódź, al.1 Maja 2, tel./fax 42 633 08 94, email: sekretariat@teatrarlekin.pl 

ZAPRASZAMY NA FESTIWALOWY PROFIL NA FACEBOOKU https://www.facebook.com/FestiwalAnimart/

WKRÓTCE OTWARCIE STRONY WWW.ANIMART.PL

AnimArt 2017 ODBYWA SIĘ DZIĘKI:

ORGANIZATORZY

 logo przezroczyste  logo black

 WSPÓŁORGANIZATORZY

 LDK czarny  polunima logo  Logo CeTA pl jasne to

PATRONAT HONOROWY

 Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska  PisfPol3

DOFINANSOWANIE

 mkidn 01 cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb
Zadanie jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od Urzędu Miasta Łodzi 

 visegrad fund logo blue

Dofinansowano ze środków Funduszu Wyszehradzkiego

SPONSORZY

 Compensa RGB tlo

PATRONAT MEDIALNY

 Wyborcza pl nowe logo 655  kalejdoskop  TVP3 Lodz podst  logo radio lodz
 tok fm  PLASTER logo portalu POZIOM  TuLodz logo Png  logo czasdzieci jpg xxl
 e teatr temp  dZIENNIK TEATRALNY  LOGO Teatr dla Was  
 Film TV Kamera  magazyn filmowy 2014 NEW  SFP www logo w.podstawowa  filmpro

PARTNERZY

 manufaktura  logo new  sppa logo pl
 Foolmoon RGB cierne horizontalne  primanima  nckf logo podpis 1
 logo bleu white  logo wer podst zhaslem pl kolor rgb  IIC colore varsavia

PATRONAT 

 legalna kultura czerwien  Film Commission Poland LOGOTYP wersja podstawowa EN copy

 

ZOBACZ: II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ANIMACJI ANIMART 24-30.09.2016 - PREZENTACJA (*PDF) oraz PODSUMOWANIE (*PDF)

ZOBACZ: I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ANIMACJI ANIMART 19-24.09.2015 (*PDF)